Záchrana železniční tratě Plzeň – Chrást se nepodařila. Rozhodnutí předchozího vedení kraje již nelze změnit.

I přes nevoli současného krajského zastupitelstva, části stávajícího vedení SŽDC a přes snahu Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ, nebude do budoucna zachována stávající železniční trať v úseku Plzeň-Doubravka – Chrást. Rozhodlo tak předchozí vedení kraje. Poslední možnost změny osudu tratě byla v roce 2013. Železniční nákladní doprava tak přijde o část své kapacity. Na místě současné trati vznikne cyklostezka.

„Jeden z mnoha důvodů, proč vzniklo naše sdružení, jsou právě taková rozhodnutí, která se uskutečnila v rámci bývalého krajského vedení Plzeňského kraje. Nenávratně tím železniční síť přijde o svou kapacitu, která mohla být využita pro nákladní i osobní železniční dopravu,“ říká výkonný ředitel ŽESNAD.cz Oldřich Sládek.

S rozhodnutím předchozího vedení kraje se už nedalo nic dělat, jelikož Plzeňský kraj v letech 2000 až 2013 v návaznosti na modernizaci tratě Rokycany – Plzeň nepožadoval po SŽDC zachování úseku trati Plzeň – Chrást. Součástí zakázky, jejímž primárním cílem je vybudování železničního tunelu pod vrchem Chlum, se tak stalo i snesení stávající železniční trati mezi Plzní-Doubravkou a Chrástem. Postoj kraje se v návaznosti na státní politiku plánů vysokorychlostních tratí a navyšování kapacity přepravy změnil až s novým vedením vzešlým z krajských voleb na podzim 2016. To už však bylo pozdě.

„Vnímáme změnu přístupu nového vedení Plzeňského kraje, škoda jen, že je už pozdě. Trať už není v zahrnuta v územním plánu a změny smluv uzavřených SŽDC na realizaci tunelu a dalších staveb na III. tranzitním železničním koridoru již nejsou možné v návaznosti na dotace z Evropské unie,“ dodává Sládek.

Na dnes již tak vytížené trati Plzeň – Praha by tak každé zvýšení kapacity bylo vítanou přidanou hodnotou. Právě za zvýšení konkurenceschopnosti firem v nákladní železniční dopravě i za celou českou železnici bojuje sdružení ŽESNAD.CZ. Jeho prioritou je zvýšení kapacit tratí, napojení na mezinárodní železniční koridory a modernizace tratí po celé České republice. 

Nezbývá než doufat, že bude státní správa i krajské samosprávy v budoucnosti pečlivě zvažovat rozsah stávající infrastruktury a že se i současné, dnes zastaralé tratě, zmodernizují, zkapacitní a podaří se je využít pro ekologickou železniční nákladní dopravu.  

Rozhodli jsme věnovat naše síly projektům, kde je reálná šance něco ještě změnit. To je cíl sdružení nákladních dopravců ŽESNAD.CZ.

 

 

 Zpět na tiskové zprávy

Členové sdruženíPředsednictvo

cargo
metrans


Řádní a zakládající členové

pkp


Přidružení členové

DBcargo
odos


Pozorovatelé právnické osoby

dbvitl


Pozorovatelé fyzické osobyŽESNAD Sdružení železničních nákladních
dopravců České republiky

Podleská 926/5
100 00 Praha 10

KONTAKT

+420 603 463 484info@zesnad.cz