NEWSLETTER

Pokud chcete newsletter sledovat, napište na mail: info@zesnad.cz

2021-06-21 Koncern Deutsche Bahn bude klimaticky neutrální o deset let dříve oproti původním plánům

Z webu railfreight.com pro náš newsletter vybral pan Roman Štěrba (Správa železnic)

2021-06-21 Ode dneška mohou být na Vysočině na jednom vlaku Vectron i Traxx

Díky požadavku a tlaku ŽESNAD.CZ se povedly rozšířit možnosti státní infrastrukturní postrkové služby.

2021-06-20 Mimořádná situace v testovacím centru MEDICA Sever v Děčíně hl.n.

Protože jejich pracovnice z důvodu horka zkolabovala, je dneska testovací místo zavřené.

2021-06-18 O POZE včera v Událostech České televize

Jsme rádi, že nás SDP ČR v reportáži, byť nepřímo, zmínil. POZE je totiž naše agenda už od roku 2017.

2021-06-17 O nařízení vlády 589/2006 včera na MPSV

ŽESNAD.CZ včera jednal s náměstkyní ministryně Ministerstva práce a sociálních věcí paní Danou Roučkovou.


850-img

2021-05-27 v Přerově za DPOV, 363.044 ČDC, foto David Maštalíř


849-img

2021-05-24 Lok.METRANS Rail_386 027, 386 013, 386 009, 386 020, 386 024, 186 369 jako vlak 41383 ve stanici Breddin, foto: Milan Kůty


844-img

2021-05-13 Přerov - Bobina E 499.0 IDSC - foto: David Maštalíř
AKCE

2020-07-20 Vydali jsme novou tiskovou zprávu k posledním událostem

Železniční nákladní dopravci podporují zavádění ETCS

Číst více

Renovace Slovenské strely a vlak ŽESNAD.CZ/SŽDC dne 31.10.2019

Pojedeme se společně se studenty průmyslovek, manažery dopravních firem, poslanců a dalších hostů podívat na již pokročilou rekonstrukci slavného motoráku.

Číst více

V České Třebové se v září uskutečilo 5. zasedání PS Školství

Zasedání je náhradou za neuskutečněné červnové v Ostravě

Číst víceCíle a účel profesního spolku ŽESNAD.CZ - Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky

Hlavním účelem Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu nákladní železniční dopravy a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců provozujících nákladní železniční dopravu.

  • Sdružení zkoumá, řeší nebo se účastní řešení problémů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají nákladní železniční dopravy. K tomu organizuje a zajišťuje akce a přijímá nebo doporučuje opatření.
  • Sdružení zastupuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů, i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku u všech orgánů státní správy, místní samosprávy, i u ostatních orgánů veřejné správy na národní i mezinárodní úrovni a v mezinárodních organizacích a to přímým jednáním se zástupci příslušných orgánů. Prosazuje opatření proti narušování základních zásad přístupu k přepravnímu trhu a hospodářské soutěže ve vnitrostátním i mezinárodním obchodním styku.
  • Sdružení napomáhá sjednocování předpisů týkajících se nákladní železniční dopravy, celních formalit, smluvních vztahů v nákladní železniční dopravě a zásad bezpečnosti nákladní železniční dopravy.
  • Sdružení se aktivně účastní při přípravě obecně závazných právních předpisů a základních dokumentů, které se přímo či nepřímo týkají zájmů dopravců.
  • Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku ve vztahu k veřejnosti, zejména informuje veřejnost o profesní problematice a spolupracuje se sdělovacími prostředky.
  • Sdružení reprezentuje své členy a zastupuje zájmy provozovatelů nákladní železniční dopravy u ostatních zájmových a profesních uskupení, jakož i u odborových svazů a aktivně napomáhá rozvoji sociálního dialogu.

Od 1. 5. 2018 členem   efra   hkcr

zesnadkonf

3. KONFERENCE ŽESNAD.CZČlenové sdruženíPředsednictvo

cargo
metrans


Řádní a zakládající členovéPřidružení členové

DBcargo
dbvitl
odos


Pozorovatelé právnické osobyPozorovatelé fyzické osobyŽESNAD Sdružení železničních nákladních
dopravců České republiky

Podleská 926/5
100 00 Praha 10

KONTAKT

+420 603 463 484info@zesnad.cz