NEWSLETTER

Pokud chcete newsletter sledovat, napište na mail: info@zesnad.cz

2024-02-20 ČD Cargo zahajuje provoz nového simulátoru. Strojvedoucí na něj půjdou povinně každé dva roky

ČD Cargo dnes v České Třebové slavnostně zahájilo provoz nového simulátoru řízení vlaků.

2024-02-19 Retro Vindobona 22.-23.6.2024

Letos bude možnost přenést se zpět a zavzpomínat na trasování expresu po Dráze císaře Františka Josefa (FJB).

2024-02-16 Historické okénko: zmetkovitost v železniční dopravě v roce 1963

V lednovém čísle roku 1963 časopisu Železničář vyšel zajímavý text, rozebírajcí a pranýřující tehdejší nedostatky v železniční dopravě za rok 1961.

2024-02-15 Německý průmysl umírá: nové příležitosti nejsou, a tak poslední ve fabrice zhasne

Náš západní soused se zcela zřetelně stává první fatální obětí Green Dealu.

2024-02-14 Výkony nákladní dopravy na síti Správy železnic za 1/2024

Výkony nákladní železniční dopravy padají i nadále. Leden 2024 je bohužel ve znamení poklesu výkonů o 7,1 % v hrtkm vůči lednu 2023.
Cíle a účel profesního spolku ŽESNAD.CZ - Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky

Hlavním účelem Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu nákladní železniční dopravy a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců provozujících nákladní železniční dopravu.

  • Sdružení zkoumá, řeší nebo se účastní řešení problémů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají nákladní železniční dopravy. K tomu organizuje a zajišťuje akce a přijímá nebo doporučuje opatření.
  • Sdružení zastupuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů, i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku u všech orgánů státní správy, místní samosprávy, i u ostatních orgánů veřejné správy na národní i mezinárodní úrovni a v mezinárodních organizacích a to přímým jednáním se zástupci příslušných orgánů. Prosazuje opatření proti narušování základních zásad přístupu k přepravnímu trhu a hospodářské soutěže ve vnitrostátním i mezinárodním obchodním styku.
  • Sdružení napomáhá sjednocování předpisů týkajících se nákladní železniční dopravy, celních formalit, smluvních vztahů v nákladní železniční dopravě a zásad bezpečnosti nákladní železniční dopravy.
  • Sdružení se aktivně účastní při přípravě obecně závazných právních předpisů a základních dokumentů, které se přímo či nepřímo týkají zájmů dopravců.
  • Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku ve vztahu k veřejnosti, zejména informuje veřejnost o profesní problematice a spolupracuje se sdělovacími prostředky.
  • Sdružení reprezentuje své členy a zastupuje zájmy provozovatelů nákladní železniční dopravy u ostatních zájmových a profesních uskupení, jakož i u odborových svazů a aktivně napomáhá rozvoji sociálního dialogu.
konf
854-img

2021-08-07 RCC CZ Ostrava-Svinov - Jistebník, foto: David Maštalíř


852-img

2021-06-28 Praha-Radotín, ČDC, 383.003, foto: Milan Černý


851-img

2021-06-21 781.592 rodiny Šauerů v Přerově, foto David MaštalířOd 1. 5. 2018 členem   efra   hkcr


Členové sdruženíPředsednictvo

cargo
metrans


Řádní a zakládající členové

pkp


Přidružení členové

DBcargo
odos


Pozorovatelé právnické osoby

dbvitl


Pozorovatelé fyzické osobyŽESNAD Sdružení železničních nákladních
dopravců České republiky

Podleská 926/5
100 00 Praha 10

KONTAKT

+420 603 463 484info@zesnad.cz