NEWSLETTER

Pokud chcete newsletter sledovat, napište na mail: info@zesnad.cz

2021-04-13 Pozvánka k projednání ročního plánu výluk pro rok 2022

Dostali jsme pozvánku na projednání dalšího náročného výlukového roku.

2021-04-13 Německo: hraniční kontroly končí zítra, testování však nikoliv. Update 18:00 hod.

Podle našeho konzulátu v Drážďanech však povinnost se testovat a mít certifikát trvá i nadále.

2021-04-13 Praha schválila soutěž na dvě městské linky na nákladních spojkách od roku 2024. Neuvěřitelné.

Víc než slova ukáží asi obrázky, citace a odkazy.

2021-04-12 Holandská vláda hodlá dotovat podniky, které chtějí přesun přepravy ze silnic na železnici

Holandská vláda hodlá finančně podpořit podniky v zemi, které chtějí přesun přepravy ze silnic na železnici nebo vodní cesty.

2021-04-12 Vlečky - výsledky dotazníkového šetření

Na pátečním videocallu s MD ČR a SCHP ČR jsme se dohodli výsledky dotazníkového šetření v anonymizované podobě částečně zveřejnit.


loko4

Foto: Petr Kadeřávek, 10.2.2021, Hradec Králové, Herkules 223.012, HSL Logistik


loko2

Foto: Petr Kadeřávek, DB Cargo - Pardubice-Opočínek, 12. ledna 2021


loko3

11.1.2021 Ústí nad Labem – Střekov, Vectron 383.056, Unipetrol Doprava, Foto: Unipetrol


vectron

Foto: Steffen Haase, Sjisjka Švédsko - Vectron, 11. prosince 2017


loko

Foto: Martin Boháč, 11. ledna 2010
AKCE

2020-07-20 Vydali jsme novou tiskovou zprávu k posledním událostem

Železniční nákladní dopravci podporují zavádění ETCS

Číst více

Renovace Slovenské strely a vlak ŽESNAD.CZ/SŽDC dne 31.10.2019

Pojedeme se společně se studenty průmyslovek, manažery dopravních firem, poslanců a dalších hostů podívat na již pokročilou rekonstrukci slavného motoráku.

Číst více

V České Třebové se v září uskutečilo 5. zasedání PS Školství

Zasedání je náhradou za neuskutečněné červnové v Ostravě

Číst víceCíle a účel profesního spolku ŽESNAD.CZ - Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky

Hlavním účelem Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu nákladní železniční dopravy a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců provozujících nákladní železniční dopravu.

  • Sdružení zkoumá, řeší nebo se účastní řešení problémů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají nákladní železniční dopravy. K tomu organizuje a zajišťuje akce a přijímá nebo doporučuje opatření.
  • Sdružení zastupuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů, i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku u všech orgánů státní správy, místní samosprávy, i u ostatních orgánů veřejné správy na národní i mezinárodní úrovni a v mezinárodních organizacích a to přímým jednáním se zástupci příslušných orgánů. Prosazuje opatření proti narušování základních zásad přístupu k přepravnímu trhu a hospodářské soutěže ve vnitrostátním i mezinárodním obchodním styku.
  • Sdružení napomáhá sjednocování předpisů týkajících se nákladní železniční dopravy, celních formalit, smluvních vztahů v nákladní železniční dopravě a zásad bezpečnosti nákladní železniční dopravy.
  • Sdružení se aktivně účastní při přípravě obecně závazných právních předpisů a základních dokumentů, které se přímo či nepřímo týkají zájmů dopravců.
  • Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku ve vztahu k veřejnosti, zejména informuje veřejnost o profesní problematice a spolupracuje se sdělovacími prostředky.
  • Sdružení reprezentuje své členy a zastupuje zájmy provozovatelů nákladní železniční dopravy u ostatních zájmových a profesních uskupení, jakož i u odborových svazů a aktivně napomáhá rozvoji sociálního dialogu.

Od 1. 5. 2018 členem   efra   hkcr

zesnadkonf

3. KONFERENCE ŽESNAD.CZČlenové sdruženíPředsednictvo

cargo
metrans


Řádní a zakládající členovéPřidružení členové

DBcargo
dbvitl
odos


Pozorovatelé právnické osobyPozorovatelé fyzické osobyŽESNAD Sdružení železničních nákladních
dopravců České republiky

Podleská 926/5
100 00 Praha 10

KONTAKT

+420 603 463 484info@zesnad.cz