NEWSLETTER

Pokud chcete newsletter sledovat, napište na mail: info@zesnad.cz

2023-06-07 Moderní železnice 6/2023

Nové číslo časopisu Moderní železnice nám poslal jeho šéfredaktor pan Tomáš Johánek

2023-06-06 Rail Business Days v Ostravě obrazem

Veletrh a konference o železnici ve všech souvislostech probíhá v Ostravě už od pondělí v areálu Trojhalí a vlečkové koleji PKP CI na Karolině.

2023-06-05 Vyšla již osmá edice Vědeckotechnického sborníku Správy železnic

Sborník navazuje na 47 čísel VTS Českých drah.

2023-06-02 Aktuální vývoj na JHMD

Dlouhý a v posledních letech bohužel smutný příběh Jindřichohradeckých místních drah se dostává do dalšího stádia

2023-06-01 Koncepce efektivní a bezpečné nákladní dopravy šetrné k životnímu prostředí

Za účasti prezidenta ŽESNAD.CZ Martina Hořínka a prezidenta Svazu dopravy ČR Oldřicha Sládka se ve čtvrtek na MD ČR konalo jedno zajímavé zasedání.
Cíle a účel profesního spolku ŽESNAD.CZ - Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky

Hlavním účelem Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu nákladní železniční dopravy a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců provozujících nákladní železniční dopravu.

  • Sdružení zkoumá, řeší nebo se účastní řešení problémů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají nákladní železniční dopravy. K tomu organizuje a zajišťuje akce a přijímá nebo doporučuje opatření.
  • Sdružení zastupuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů, i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku u všech orgánů státní správy, místní samosprávy, i u ostatních orgánů veřejné správy na národní i mezinárodní úrovni a v mezinárodních organizacích a to přímým jednáním se zástupci příslušných orgánů. Prosazuje opatření proti narušování základních zásad přístupu k přepravnímu trhu a hospodářské soutěže ve vnitrostátním i mezinárodním obchodním styku.
  • Sdružení napomáhá sjednocování předpisů týkajících se nákladní železniční dopravy, celních formalit, smluvních vztahů v nákladní železniční dopravě a zásad bezpečnosti nákladní železniční dopravy.
  • Sdružení se aktivně účastní při přípravě obecně závazných právních předpisů a základních dokumentů, které se přímo či nepřímo týkají zájmů dopravců.
  • Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku ve vztahu k veřejnosti, zejména informuje veřejnost o profesní problematice a spolupracuje se sdělovacími prostředky.
  • Sdružení reprezentuje své členy a zastupuje zájmy provozovatelů nákladní železniční dopravy u ostatních zájmových a profesních uskupení, jakož i u odborových svazů a aktivně napomáhá rozvoji sociálního dialogu.
konf 6. československá konference železniční nákladní dopravy ŽESNAD.CZ (.pdf) ZDE

854-img

2021-08-07 RCC CZ Ostrava-Svinov - Jistebník, foto: David Maštalíř


852-img

2021-06-28 Praha-Radotín, ČDC, 383.003, foto: Milan Černý


851-img

2021-06-21 781.592 rodiny Šauerů v Přerově, foto David MaštalířOd 1. 5. 2018 členem   efra   hkcr


Členové sdruženíPředsednictvo

cargo
metrans


Řádní a zakládající členové

pkp


Přidružení členové

DBcargo
odos


Pozorovatelé právnické osoby

dbvitl


Pozorovatelé fyzické osobyŽESNAD Sdružení železničních nákladních
dopravců České republiky

Podleská 926/5
100 00 Praha 10

KONTAKT

+420 603 463 484info@zesnad.cz