Vzniká Železniční sdružení nákladních dopravců (ŽESNAD)

Praha - 29. března 2016 bylo v pražské Uhříněvsi dohodnuto založení otevřené asociace s pracovním názvem ŽESNAD. V sídle společnosti Metrans se na tom shodli zástupci všech významných nákladních železničních dopravců, operujících na síti SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) v České republice.

Cílem tohoto zájmového profesního sdružení je stát se partnerem státním orgánům v oblasti nákladní železniční dopravy včetně odborné oponentury a aktivním prosazovatelem oprávněných požadavků dopravců v oblasti rozvoje nákladní železniční dopravy. Asociace bude rovněž intenzivně podporovat snahu o zrovnoprávnění podmínek provozování všech dopravních cest.

Železniční nákladní dopravci jsou sice rovněž členy zaměstnavatelského Svazu dopravy, nicméně i tak cítí potřebu upozornit na skutečnosti, kterými je železniční nákladní doprava diskriminovaná a to jak vůči silniční dopravě, tak i v porovnání s osobní železniční dopravou. Diskriminováni se budoucí členové cítí například ve zpoplatnění železniční nákladní dopravy,  rozdílnými cenami za odběr elektrického proudu a v neposlední řadě přístupu na železniční síť v případě omezené kapacity.  Legislativní podporu bude ŽESNAD hledat v evropských směrnicích, které nákladní železniční dopravu podporují. Sdružení vyvine snahu o jejich prosazení a implementaci do české legislativy.

Toto sdružení by mělo být partnerem Vlády České republiky, Parlamentu České republiky a Ministerstva dopravy při prosazování ekologického převedení nákladní dopravy ze silnic na železnici. Sdružení by mělo být protiváhou Sdružení automobilové dopravy (ČESMAD). V současné době jsou rámcové podmínky podnikání nastaveny v neprospěch nákladní železniční dopravy, což je podle názoru členu Sdružení také proti zájmům společnosti jako celku.

Zakládajícími členy této asociace jsou významní dopravci, například ČD Cargo, Metrans Rail, AWT, LTE, RM-Lines, IDS Cargo nebo UNIPETROL Doprava. Zájem o spolupráci se sdružením projevuje i řada dalších dopravců.

Založení asociace se předpokládá během dvou měsíců.Zpět na tiskové zprávy

Členové sdruženíPředsednictvo

cargo
metrans


Řádní a zakládající členové

pkp


Přidružení členové

DBcargo
odos


Pozorovatelé právnické osoby

dbvitl


Pozorovatelé fyzické osobyŽESNAD Sdružení železničních nákladních
dopravců České republiky

Podleská 926/5
100 00 Praha 10

KONTAKT

+420 603 463 484info@zesnad.cz