2020-07-20 Vydali jsme novou tiskovou zprávu k posledním událostem

Železniční nákladní dopravci podporují zavádění ETCS

Železniční nákladní dopravci podporují zavádění ETCS

 

Po sérii mimořádných událostí na železnici v poslední době se ukazuje, že i přes veškerou zátěž vede cesta k vyšší bezpečnosti na železnici přes evropský zabezpečovací systém ETCS.

„Je nám moc líto ztracených životů a zraněných osob při sérii vlakových nehod z poslední doby. Je těžké dohadovat příčiny těchto nešťastných událostí, dokud nebudou zveřejněny závěry Drážní inspekce a výsledky vyšetřování policie. Sdružení ŽESNAD.CZ v návaznosti na současné dění poukazuje na svou více než čtyřletou snahu o urychlení implementace jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS,“ říká výkonný ředitel ŽESNAD.CZ, Oldřich Sládek o slabinách zabezpečení tratí.

Strojvedoucí jakéhokoliv dopravce nebo zaměstnanec úseku řízení Správy železnic je pouze člověk. Už jen kvůli rozsahu intenzity dopravy a psychické náročnosti této práce je potřeba mít sofistikovanější systém, který těmto lidským chybám zabrání. To ovšem není v žádném případě v současné době využívaný liniový vlakový zabezpečovač nebo stoleté elektromechanické zařízení typu Siemens-Halske, které, bohužel, nevylučuje možnost fatální lidské chyby.

Na české železnici již začali první nákladní dopravci využívat zabezpečovač ETCS ve smíšeném provozu na trati Břeclav – Kolín, která je jako jediná v České republice odpovídajícím způsobem zabezpečena, plnohodnotně až v případě, že všechny vlaky na této trati využívají ETCS.

Protože se cena mobilních jednotek ETCS pohybuje v řádech desítek milionů korun, je potřeba, aby se státní orgány zamyslely nad podporou jednotlivých dopravců. Z technického hlediska se v podstatě jedná o přenesení návěstidel na lokomotivy a tento náklad nelze v případě nákladních dopravců přenést na zákazníka. Podporou nákupů mobilních jednotek ETCS bude zajištěn spravedlivý přístup státu k jednotlivým módům dopravy a zároveň podpořena ekologická doprava zboží.

Věříme, že události posledních dní odpovědným orgánům pomohou se správně rozhodnout, a ještě více podpořit investice na železnici ve prospěch bezpečnosti, ekologie a zdravého rozumu. 

 

TZ v datovém formátu je uložena na Komunikačním webu zde, na který má přístup každý, kdo může číst newsletter. Kdo by snad zatím neměl, ať se obrátí e-mailem na mě. 

 

Oldřich Sládek

 

 Zpět

Členové sdruženíPředsednictvo

cargo
metrans


Řádní a zakládající členovéPřidružení členové

DBcargo
dbvitl
odos


Pozorovatelé právnické osobyPozorovatelé fyzické osobyŽESNAD Sdružení železničních nákladních
dopravců České republiky

Podleská 926/5
100 00 Praha 10

KONTAKT

+420 603 463 484info@zesnad.cz